Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Plánované prerušenie distribúcie energie

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, Voľby do Európskeho parlamentu rok 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.1 obce Ruskovce

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo vobnom okrs

Uznesenia OcZ zo dňa 10.03.2019

Uznesenie OcZ zo dňa 10.03.2019

Pozvánka OcZ 10.03.2019

Pozvánka 10.03.2019

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailova adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie