Uznesenia zo dňa 02.02.2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Ruskovce zo dňa 02.02 2018

Územný plán obce Dežerice – Zmeny a doplnky č.1 – oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce Dežerice – Zmeny a doplnky č.1 – oznámenie o s

Oznámenie o stretegickom dokumente v zmysle Zákona č.24/2006 v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o stregickom dokumente

Záverečný účet rok 2017

Záverečný_účet_obce_Ruskovce_2017

Uznesenie zo dňa 15.12.2017

Uznesenie zo dňa 15.12.2017

Voľné pracovné miesta

Hľadáme opatrovateľky s certifikovaným kurzom alebo zdravotné sestričky k našim klientom do domácností. V prípade záujmu kontakt na t.č. 0910 278 921. Agentúra StarDos Trenčín.