Archív kategórie: Samospráva

Zápisnice z obecných zastupisteľstiev, všeobecno záväzné nariadenia, a iné dokumenty Obecného úradu

Pozvánka na zasadnutie OcZ zo dňa 27.5.2019

Pozvánka na zasadnutie OcZ zo dňa 27.05.2019

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Všeobecné záväzné nariadenie obce Ruskovce č.2/2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Ruskovce č22019

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Materskej školy Ruskovce č. 57

Výberové konanie na vymenovnie riaditeľa Materskej školy Ruskov

uznesenia OcZ zo dňa 08.05.2019

Uznesenia OcZ zo dňa 08.05.2019

Pozvánka na zasadnutie OcZ zo dňa 08.05.2019

Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 08.05.2019