Archív kategórie: Samospráva

Zápisnice z obecných zastupisteľstiev, všeobecno záväzné nariadenia, a iné dokumenty Obecného úradu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Harmonogram_vývoz_DS_Obce_2020_pre obce

Uznesenia OcZ zo dňa 12.12.2019

Uznesenia OcZ zo dňa 12.12.2019

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet Ruskovce na rok 2020final

Pozvánka k zasadnutiu OcZ zo dňa 12.12.2019

Pozvánka 12.12.2019 Obec

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu-Západoslovenská vodárenská spoločnosť

RUSKOVCE – Oznam o zmene odpočtov

Adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Adresa na doručenie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie