Archív kategórie: Iné úradné dokumetny

Iné úradné dokumetny
(Zásady hospodárenia, Štatút obce, Požiarny poriadok obce a iné)

Žiadosť o prehodnotenie záväzného stanoviska – odpoveď

Žiadosť o prehodnotenie Žiadosť o prehodnotenie záväzného stanoviska – odpoveď 13.11.2012
Pokračovať v článku

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška Verejná vyhláška – prerušenie stavebného konania
Pokračovať v článku

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti “Rozšírenie nakladania s odpadmi na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Veronika – Dežerice”

Oznamenie o zmene Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Pokračovať v článku

Zrušenie územného rozhodnutia-protest prokurátora-postúpenie

Pokračovať v článku

Protest prokurátora proti Územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby

Protest prokurátora Protest prokurátora proti Územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby 11.10.2012
Pokračovať v článku

Protest prokurátora 11.5.2012

Protest prokurátora Protest prokurátora 11.5.2012
Pokračovať v článku