Archív kategórie: Obecné oznamy

Obecné oznamy, vývoz smetí, …

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastup

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre voľby starostu obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ruskovce

2018-09-19 Voloba hl. kontrolóra 001

Hodové stretnutie rodákov a seniorov v obci Ruskovce

2018-09-14 Pozvánka TSK 001

Voľby do orgánov samosprávy obcí, počet obyvateľov, počet obvodov, počet poslancov

Voľby do orgánov samosprávy obcí, počet obyvateľov, volebný obvod, počet poslancov

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie