Archív kategórie: Obecné oznamy

Obecné oznamy, vývoz smetí, …

Údržba ochranného pásma vedenia VN

Údžba ochranného pásma vedenia VN

Výzva

Výzva

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

WEP19_Info1skA4

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo – obec