Archív kategórie: VZN

Všeobecno záväzné nariadenie

VZN č.1/2013, ktorým sa vymedzujú podmienky držania psov

Pokračovať v článku

VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokračovať v článku

VZN č.2/2012

Pokračovať v článku

VZN č. 1/2012 o organizácii miestneho referenda

Pokračovať v článku

VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokračovať v článku

VZN obce Ruskovce o podmienkach podnikania na území obce č.2/2011

Pokračovať v článku