DHZ Ruskovce nočná súťaž

 Dobrovoľný hasičský zbor Ruskovce

1.ročník nočnej pohárovej súťaže do KOPCA o

„ Putovný pohár DHZ Ruskovce“,

ktorá sa uskutoční dňa 16.06.2012 o 21:00hod.

Súťaž je zaradená do Hasičskej ligy nočných súťaží

Podmienky: Súťaže sa zúčastnia družstvá mužov a žien v počte 7 členov.

- v prípade rovnosti času rozhodne o víťazovi opakovanie hasičského útoku

Kategórie: Športová kategória – muži, ženy

Klasická kategória – muži, ženy

Veteráni – muži nad 35 rokov

Ocenený bude aj najrýchlejší prúd v kategórii MUŽI a ŽENY.

Výstroj:

- cvičná rovnošata alebo športový úbor, opasok, prilba

- celé družstvo musí byť jednotne ustrojené

- obuv športová

Prevedenie hasičského útoku:

- družstvo má na prípravu 5 minút. Náradie nesmie presahovať základňu mimo savíc. Hadice na základni nesmú byť spojené, musí byť viditeľná medzera medzi  gumičkami. Po odštartovaní sa vykoná hasičský útok zo základne smerom na terče ľubovoľným spôsobom. Štartovanie pomocou pištole.

Súťažné družstvo je diskvalifikované za:

- nenastúpenie družstva do 5 minút

- nenasatie vody do 60 sekúnd od štartu

- neukončenie útoku v kompletnej výstroji

- pomoc veliteľa družstva pri hasičskom útoku

- zhodenie terča iným prúdom alebo za prekríženie prúdov

- vytiahnutie savice bez sacieho koša

- rozpojenie vedenia po ukončení útoku (celé vedenie musí ostať spojené až do pokynu usporiadateľa)

Štartovné: – 7 € za každé družstvo

Miesto konania:

  • Areál KST Ruskovce

Každé družstvo štartuje na vlastné riziko!

PRIPRAVUJEME ZABÍJAČKOVÉ ŠPECIALITY

Informácie a prihlasovanie na súťaž :

www.firesport.cz

Tomáš Santus 0915/836 067

Matej Santus 0905/577 761

Tešíme sa na Vašu účasť!

Jedna odpoveď k: DHZ Ruskovce nočná súťaž

  1. Nafoťte celú akciu a pošlite, dá sa to na sem na web

Pridaj komentár