Monitorovanie pôvodcu zoonózy Trichinella

Monitorovanie pôvodcu zoonózy Trichinella

Žiadosť o spoluprácu pri informovaní chovateľov vo veci odberu vzoriek na monitorovanie pôvodcu zoonózy Trichinella u ošípaných zabíjaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu.

Komentáre nepovolené.