Obec

Obec leží v strednej časti bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na širokom chrbte pri sútoku Hradnianskeho potoka a Svinnice. Prvá písomná zmienka je z r. 1329 ako Rwzk. Patrila zemianskym rodinám Paganovcov, Stolockých, Hencovcov, Sirmiensisovcov. Obyvateľia sa zaoberali poľnohospodárstvom. JRD založené v r. 1957 – pestovali liečivé rastliny, za socialializmu tu bol Poľnohosp., nákupný a zásobovací podnik s miešarňou krmív. Na vrchu Skala sú zvyšky stredovekého hrádku, ktorý slúžil ako strategický strážny bod na ceste k hradisku Malá Hradná.

 

Obec Ruskovce skrýva mnoho tvárí a jej obyvatelia žijú veľa životov. Množstvo aktivít si nachádza v radoch občanov nemálo záujemcov. Z pravidelných aktivít treba spomenúť Deň Matiek, či Mesiac úcty k starším. Kultúrny program Dňa Matiek v roku 2010 obohatila svojím kutlúrnym vystúpením speváčka Maja Velšicová. Letná činorodosť je vskutku pestrá. Hlavným prúdom sú športové aktivity od fotbalu na miestnom ihrisku, cez tenis a volejbal až po víkendové akcie na Skale ako sú opekačky či guláš-párty, prechádzky Skalou nevinímajúc. Zima spomalí život aj v tejto obci. Avšak nie úplne. V závislosti od prírodných podmienok, teda výšky snehovej pokrývky a výšky ortuti v teplomere je Skala obsadená lyžiarmi a okolité vodné nádrže hokejistami. Aj keď každým rokom sa globálna klíma blíži k subtropickým pásmam, ešte sa nájdu roky kedy Pani Zima uštedrí bielu pokrývku a tak zimným športom nič nebráni. Celoročnému záujmu sa teší turistika. Klub Slovenských turistov má niekoľko desiatok členov, ktorí viac či menej aktívne brázdia nielen slovenské hory.


GPS POI