Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci obecného zatupiteľstva

1. Mária Margolienová, Mgr.
2. Gabriela Kopecká
3. Michal Bebjak
4. Andrej Kyselica, Bc.
5. Miroslava Vojteková, Mgr.
6. Eva Mlyneková, DTML
7. Anastázia Varhaníková, Bc.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná každé 3 mesiace na základe výzvy starostu.

 

Jednotlivé dokumenty týkajúce sa obecného zastupiteľstva, všeobecno-záväzné nariadenia(VZN), oznamy a ďalšie dokumenty môžte nájsť v jednotlivých rubrikách v menu vľavo