Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci obecného zatupiteľstva

1. Mária Margolienová
2. Gabriela Kopecká
3. Jozef Kutiš
4. Juraj Ježík, Ing.
5. Marián Adamec
6. Milan Richtárik ml.
7. Eduard Kyselica st.

Obecné zastupiteľstvo sa koná každé 2 mesiace na základe výzvy starostu.

 

Jednotlivé dokumenty týkajúce sa obecného zastupiteľstva, všeobecno-záväzné nariadenia(VZN), oznamy a ďalšie dokumenty môžte nájsť v jednotlivých rubrikách v menu vľavo