Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo vobnom okrs

Komentáre nepovolené.