Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Chovateľské a záhradkárske potreby

Chovateľské a opatrovateľské potreby

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie do Orgánov samosprávy obcí r. 2018

Zapisovateľka miestnej voelbnej komisie

Uznesenie OcZ zo dňa 24.8.2018

Uznesenie OcZ zo dňa 24.8.2018

Zverejnenie zámeru Uskutočniť odpredaj majetku obce Ruskovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Uskutočniť odpredaj majetku obce Ruskovce z