Rozhodnutie KSÚ Trenčín

Žiadosť o prehodnotenie Rozhodnutie KSÚ Trenčín

Rozhodnutie KSÚ v Trenčíne o vyhovení protestu prokurátora a zrušení protestom napadnutého rozhodnutia prvostupňového orgánu.

Komentáre nepovolené.