Futbalový oddiel

Začiatky fotbalového oddielu siahajú až do roku 1965, kedy bola dňa 14.2. založená v obci 100-tá telovýchovná jednota v okrese Topoľčany za prítomnosti zástupcov OV ČSZTV – TJ DRUŽSTEVNÍK. Prvým predsedom sa stal ALFONZ KYSELICA. V roku 1966 vybudovali fotbalisti ihrisko na POLUŽNOM a od tej doby sa hrájú fotbalové zápasy pravidelne. V družstve sa vystriedalo veľa hráčov ako aj trénerov a vždy hrali či už s väčším alebo menším úspechom oblastné súťaže. V 90. rokoch mali Ruskovce mužstvo mužov, dorastencov a dokonca aj žiakov.

V súčastnosti aktívne hrávajú len muži v II. tr. MUŽI – Bánovce nad Bebravou

Futbal 2007 Apríl - veľká Noc

Zápas Apríl 2007 Veľká Noc

12 Photos

Futbal 2007 August Miezgovce

Zápas August 2007 Ruskovce - Miezgovce

16 Photos

Futbal 2008 Máj

Zápas Máj 2008

8 Photos

Futbal 2011 September - Žiaci - Uhrovec

Zápas September 2011 Ruskovce - Uhrovec - Žiaci

6 Photos