Športovci postavili toalety

Obec Ruskovce dala v mesiaci september r. 2013 do prevádzky nové vonkajšie toalety, ktoré sa budú v budúcnosti využívať počas majstrovských futbalových zápasoch žiakov, mužov, pri hasičských, tenisových a iných športových podujatiach. Uvedené vonkajšie toalety v obci Ruskovce vybudovali športovci svojpomocne v projekte “Futbal to je hra” a tento projekt bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis sumou 3 000.- Eur.

Starosta obce

Komentáre nepovolené.