Údržba ochranného pásma vedenia VN

Údžba ochranného pásma vedenia VN

Komentáre nepovolené.