Uznesenie Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2018

Uznesenie Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2018

Komentáre nepovolené.