Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ruskovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ruskovce