Vyhodnotenie 5 – ročnej činnosti Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov v Ruskovciach

Vyhodnotenie 5 – ročnej práce Jednoty dôchodcov v Ruskovciach

Komentáre nepovolené.