Zmena otváracích hodín Obecného úradu, Zatvorenie Materskej školy v obci Ruskovce

Zmena otváracích hodín Obecného úradu, zatvorenie Materskej ško

Komentáre nepovolené.